Generelle detaljer

 • Målgruppe

  Administratorer, HMS-ledere, kvalitetsledere, øvrige ledere, verneombud, saksbehandler og vanlige brukere. Deltakerne bør ha basiskunnskap om HMS og/eller kvalitet samt erfaring med bruk av smarttelefon/tablet og pc/Mac som arbeidsverktøy.

 • Mål med kurset

  Deltakeren skal få oversikt over hvordan HSEQ Reports fra Mellora kan brukes best mulig for å oppfylle krav satt av myndigheter, i standarder og definert av kunder. Videre er målet å belyse og vise i praksis hvordan korrekt bruk av programvaren vil sørge for kontinuerlig forbedring i bedriften. Som en del av dette vil alle moduler bli gjennomgått og belyst med diverse praktiske eksempler.

 • Beskrivelse

  Kurset tar for seg tekniske, praktiske og teoretiske prinsipper omkring bruken av HSEQ Reports som verktøy i arbeidet med HMS og kvalitet. I kurset gjennomgås både standardversjon av app som rapporteringsverktøy samt web-versjon som både rapporteringsverktøy og saksbehandlingsverktøy, samt hvordan å bruke HSEQ Editor for å tilpasse systemet til eget bruk.

Viktig informasjon

Forkunnskap: Basiskunnskap om HMS og/eller kvalitet.

Viktig å ha i bakhodet: Kurset tar for seg den nyeste standardversjonen av HSEQ Reports. Det betyr at det kan være ting i kurset som gjennomgås som ikke nødvendigvis er i bruk hos dere, eller som har kommet til etter at dere gikk til anskaffelse av deres versjonen. Leveransene av HSEQ Reports gjøres på forskjellige nivåer. Noen kunder kan ha sitt eget, helt skreddersydde/tilpassede system, mens andre kan jobbe direkte på standardløsningen. 

Dersom dere tilhører første nevnte gruppe, kan det hende at dere har spesielle moduler eller annet som gjør at det er elementer som ikke touches innom på dette kurset. For kurs/opplæring innen dette bes dere ta kontakt med oss for å avtale en egen utvikling på deres detaljnivå. 

Selv om det kan hende at dere har spesialmoduler eller det er deler av innholdet som gjennomgås som ikke er i bruk hos dere, så er DE GENERELLE bruksmetodene uansett de samme, så utbyttet av kurset burde i aller høyeste grad være stort. 

Lykke til med gjennomføringen, håper du får stort utbytte av det vi går gjennom. 

Tilgang: Du har tilgang til kurset i 30 dager fra du starter og kan således ta det i ro og mak.

Kursleder

Daglig leder

Trond Hansen

Kursleder: Melloras daglige leder og grunnlegger, Trond Hansen, vil være kursleder. Hansen har mer enn 25 års erfaring innen HMS- og kvalitetsledelse og er sertifisert kvalitetsrevisor og kvalitetsleder. Gjennom stillinger innen bl.a. olje og gass har han opparbeidet seg mye viten omkring hvordan å bruke fornuften innen HMS/KS-arbeidet, noe som til tider kan virke som drukner i kompliserte systemer, avanserte faguttrykk og en generell terminologi som kan skremme vettet av de fleste ...

Kursinnhold

 1. 2
 2. 3
  • Appens innstillinger

  • Registrering av hurtigrapporter (f.eks. avvik/RUH og ulykkesrapportering)

  • Bruk av digitale sjekklister (f.eks. til vernerunder eller kvalitetskontroller)

  • Gjennomføre sikker jobbanalyse

  • Fylle ut timelister

  • Gjennomgang av dokumentsenteret

  • Gjennomgang av infosenteret

  • Oppsummering HSEQ Reports --> app

 3. 4
  • Innloggingsbildet

  • Gjennomgang av Status Quo bildet

  • Registrering av hurtigrapporter (f.eks. avvik/RUH og ulykkesrapportering)

  • Bruk av digitale sjekklister (f.eks. til vernerunder eller kvalitetskontroller)

  • Gjennomføre sikker jobbanalyse

  • Fylle ut timelister